המרכז הישראלי למניעת התעמרות בעבודה בע"מ (חל"צ)

השפעת הטון האנושי על ההון האנושי

יום עיון בנושא התעמרות במקומות עבודה למנהלי משאבי אנוש
השפעת הטון האנושי על ההון האנושי