המרכז הישראלי למניעת התעמרות בעבודה בע"מ (חל"צ)

המענים לארגונים ומקומות עבודה

המאה ה-21 מאופיינת בהתפתחות ודינאמיות לצד שינויים תרבותיים, חברתיים וארגוניים מואצים. כפועל יוצא חלו שינויים גם בעולם העבודה המשפיעים על מערכות היחסים בין העובד לבין המעסיק ומקום העבודה. מחקרים מצביעים על כך שארגונים מתמודדים עם קושי הולך וגובר בשימור עובדים וקובעים כי שתי הסיבות העיקריות המשפיעות על שימור עובדים הן יחס מנהל וסביבת העבודה.

אחת הבעיות השכיחות כיום בשוק העבודה, בארץ ובעולם, הינה תופעת ההתעמרות במקומות עבודה. התעמרות גורמת לשחיקה ולעזיבת עובדים, לפגיעה כלכלית ולפגיעה בשמו הטוב של הארגון. על כן חשוב ליישם מנגנונים אפקטיביים למניעה ולהתמודדות עם תופעת ההתעמרות.

אם אתם

ארגון ששם את בריאותם הנפשית והגופנית של עובדיו בראש סדר העדיפויות.

ארגון מוביל שקורא מגמות ושינויים בשוק העבודה ונותן להם מענה.

ארגון שמקפיד על תרבות ארגונית מיטבית ומכבדת.

אנחנו כאן בשבילכם.

 

מגוון השירותים שלנו

מגוון הרצאות. הרצאות לפורומים ארגוניים שונים, הכוללות את הנושאים הבאים:  הכרת תופעת ההתעמרות במקומות עבודה, היקפה וההתמודדות איתה ברמה המקומית והבינלאומית; השפעות ההתעמרות על הפרט, הארגון והחברה; הגבול הדק שבין מרות להתעמרות בעבודה;  בחינת ההבדלים שבין  פררוגטיבה ניהולית לגיטימית לבין ניהול פוגעני; ההיבטים ארגוניים, חברתיים ומשפטיים  של התעמרות בעבודה. משך הרצאה: שעה וחצי.

מגוון סדנאות. סדנאות מנהלים לקידום ניהול מכבד ולשמירה על ההון האנושי תוך  פיתוח תהליכים וכלים ארגוניים אפקטיביים למניעה ולהתמודדות עם תופעת ההתעמרות בארגון. הסדנאות תכלול ניתוח מקרים מעולם התוכן הארגוני תוך המחשת סיטואציות דרך סימולציות משחק. משך סדנא" 4 שעות (הסדנה כוללת הרצאה מקיפה בנושא).

ליווי מנהלים. בכל דרגי הניהול. במסגרת אימון אישי או קבוצתי.

ליווי בעלי תפקיד בארגון. ליווי אישי לבעלי תפקיד שאחראים על מניעת התעמרות בעבודה (כגון אנשי משאבי אנוש, ממונה ועוד).

יעוץ מקצועי לתכנון וכתיבת תכנית עבודה ארגונית למניעת התעמרות בעבודה ולטיפול בה. ליווי בפיתוח תכנית ארגונית הוליסטית  הכוללת שגרות ומנגנוני טיפול המותאמים לקונטקסט הארגוני.

יעוץ מקצועי לניסוח  קוד ארגוני/נהלים/אמנה בנושא התעמרות בעבודה.  ליווי והכוונה מקצועית בפיתוח והגדרת האתיקה הארגונית בנושא. 

יעוץ מקצועי להקמת צוות משימה לטיפול במקרי התעמרות ולהתנהלותו המקצועית השוטפת. ליווי והכוונה להקמת ותפעול שוטף של מנגנון ארגוני שתפקידו לבחון, לתחקר, ולטפל במקרי התעמרות.

ביצוע סקרי אקלים. עריכת סקר אקלים (בפורמט משתנה תואם ארגון וצרכים) וניתוחו, על מנת לשקף תמונת מצב ארגונית אמיתית אודות תופעת ההתעמרות, היקפה ומאפייניה.

גישור ופתרון קונפליקטים. מתן שירותי גישור על ידי מגשר מוסמך מטעם המרכז המתמחה בנושא התעמרות בעבודה ו/או הכשרת גורם פנים ארגוני לטיפול בנושא.

הכשרת ממונה מניעת התעמרות בעבודה. הכשרת ממונים במסגרת יום למידה מרוכז והמשך ליווי פרטני שוטף (מקוון ואישי).

דוגמאות להרצאות וסדנאות שלנו

עבודה לא אמורה לגרום לשברון לב

הרצאה בנושא הכרת תופעת ההתעמרות במקומות עבודה, היקפה וההתמודדות איתה ברמה המקומית והבינלאומית וכן ההיבטים הארגוניים, החברתיים והמשפטיים הנגזרים ממנה. זאת תוך המשגה ושיום של השינויים והתמורות בסביבות העבודה בארץ ובעולם.

לא עוברים את הגבול

הרצאה ששמה דגש על הגבול הדק שבין מרות להתעמרות תוך בחינת ההבדלים שבין התנהלות ניהולית לגיטימית לבין ניהול פוגעני.

כשהמנהל על המסך פוגש את המנהל במציאות

הרצאה המתבססת על קטעים מתוך סדרות טלוויזיה וסרטי קולנוע שונים על מנת להגדיר את תופעת ההתעמרות ולעמוד על השפעותיה על הפרט ועל הארגון.

בכבוד. ככה זה אצלנו

סדנת מנהלים לפיתוח תהליכים וכלים ארגוניים אפקטיביים למניעה ולהתמודדות עם תופעת ההתעמרות בארגון. הסדנה תכלול ניתוח מקרים מעולם התוכן הארגוני תוך המחשת סיטואציות דרך סימולציות משחק.

אני רואה לך בעיניים

סדנת אימון למנהלים לפיתוח ניהול מכבד ולשמירה על ההון האנושי.  הסדנה תכלול ניתוח מקרים מעולם התוכן הארגוני תוך המחשת סיטואציות דרך סימולציות משחק.